Author Topic: [09-05-61] การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ...  (Read 40 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันที่9พ.ค.61 เวลา09.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางการนำร่องการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้
ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดนครพนม