Author Topic: [10-05-61] การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2561  (Read 128 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค. 61
เวลา 09.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2561 เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม