Author Topic: ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการไทยนิยม...  (Read 50 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.15 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ตามแนวทางที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพน