Author Topic: ให้การต้อนรับท่าน เหวียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...  (Read 44 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับท่าน เหวียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม

ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม