Author Topic: ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายฯ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  (Read 171 times)

kullapat

  • Budget Audit
  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
    • View Profile
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561