Author Topic: โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์ สมานฉันท์สังคมไทย จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561  (Read 150 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์ สมานฉันท์สังคมไทย จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561  โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 ครอบครัว

ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมืองนครพนม