Author Topic: การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  (Read 81 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่8มิ.ย.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีชั้นเรียน
และพิจารณาเห็นชอบกรณีขยายห้องเรียน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22