Author Topic: การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (Read 83 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม