Author Topic: ให้การต้อนรับ ท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...  (Read 96 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ ท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสเสร็จสิ้นวาระการทำหน้าที่ในประเทศไทย

ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม