Author Topic: KM : พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2554 (สนง.คุมประพฤติ)  (Read 166 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
การจัดการองค์ความรู้
เรื่อง   พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
หัวข้อ   โปรแกรมที่ใช้ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
        ๑. แบบไม่ควบคุมตัว หรือโปรแกรมกลับสู่สังคมของกรมคุมประพฤติ
        ๒. แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด
        ๓. แบบควบคุมตัวโดยเข้มงวด
  คลิกที่นี่ โดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม