Author Topic: การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดนครพน  (Read 81 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่13มิ.ย.61 เวลา13.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดนครพนม
เพื่อกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการดำเนินตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ณ ห้องประชุมพระธาตุมรุกขนคร สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)