Author Topic: ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  (Read 90 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
« Last Edit: July 02, 2018, 09:34:17 AM by POC »