Author Topic: พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  (Read 46 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสืออาสา กกต. ลูกเสือชาวบ้าน และเนตรนารี จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีกว่า 2,500 คน

ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม