Author Topic: การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนม  (Read 35 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่2ก.ค.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนม
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียนนักศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา และการเสริมสร้างความรู้จิตสำนึก
ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม