Author Topic: แถลงข่าวงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7-13ก.ย.61  (Read 67 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61
เวลา 18.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 - 13 ก.ค. 61 ,ท่องเที่ยวชิลล์ชิลล์ ชม 3 ที่สุด สู่ 3 ยอดยิ่ง 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ในระหว่างวันที่ 7-10 ก.ค. 61) ,กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เส้นทางจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม