Author Topic: คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1693/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจฯ (ยกเลิก)  (Read 317 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1693/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ครั้งที่ 2 )
   สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2561..
   ยกเลิกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1689/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

« Last Edit: August 08, 2018, 11:17:17 AM by POC »