Author Topic: พิธีเปิดการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ปี 2561  (Read 24 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่3ก.ค.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายชุมชนประชาชนจำนวน 140 คน
ณ. ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)