Author Topic: เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม  (Read 53 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่3ก.ค.61 เวลา11.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการชุมชน ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน ในการสร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน
ณ. ห้องประชุมหนองบึก 1 ชั้น 3 สหกรออมทรัพย์ครูนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม