Author Topic: พิธีเปิด “เส้นทางปั่นจักรยานสวรรค์ชายโขง และซุ้มเทพประทานพร”  (Read 58 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 61
เวลา 07.27 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีและกล่าวรายงานในพิธีเปิด “เส้นทางปั่นจักรยานสวรรค์ชายโขง และซุ้มเทพประทานพร” โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้กับชาวนครพนม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครพนม

ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้าริมแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม