Author Topic: พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เชื่อมโยง GMS  (Read 38 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่7ก.ค.61 เวลา07.09น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เชื่อมโยง GMS กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-ลาว - เวียดนาม คาราวานแรลลี่” ท่องเที่ยวซิลล์ซิลล์ชม 3 ที่สุด สู่3 ยอดยิ่ง 3 แผ่นดิน ไทย - ลาว - เวียดนาม”