Author Topic: ม.เกษมบัณฑิต ประชาสัมพันธ์จัดส่งคนเข้าร่วมโคงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักส  (Read 26 times)

pittawat kawansu

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 222
    • View Profile
ม.เกษมบัณฑิต ประชาสัมพันธ์จัดส่งคนเข้าร่วมโคงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0