Author Topic: การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การขุนโคเนื้อคุณภาพด้วยเทคโนโลยี”  (Read 37 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่12ก.ค.61 เวลา10.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “. การขุนโคเนื้อคุณภาพด้วยเทคโนโลยี”
เพื่อยกระดับการผลิตเนื้อโคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และให้ใช้การตลาดนำการผลิต โดยเนื้อโคขุนมีไขมันแทรกเนื้อ ตลาดจะมีความต้องการสูง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 300 คน
ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม