Author Topic: ให้การต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 76  (Read 64 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 100 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนาจังหวัดและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม