Author Topic: พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน กิจกรรม ฝึกอบรมลูกเสือ...  (Read 75 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่14ก.ค.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน กิจกรรม ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.ค. 61
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม