Author Topic: ”กิจกรรม ปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์” การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ...  (Read 67 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่5ส.ค.61 เวลา06.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานใน”กิจกรรม ปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์” เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ”กิจกรรม นครพนมร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติ
ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม