Author Topic: ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2561  (Read 73 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 61
เวลา 07.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2561 ถวายสักการะแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรม หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติและวงการกฎหมายไทย

ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม