Author Topic: ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายฯ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  (Read 178 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
« Last Edit: August 09, 2018, 11:05:56 AM by POC »