Author Topic: พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เเละร่วมชมพิธีรำบูชาศาลหลักเมือง  (Read 189 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่ 12 กันยายน 2561
เวลา 08.09 น.
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เเละร่วมชมพิธีรำบูชาศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม