Author Topic: เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบตลาดสดเท  (Read 137 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบตลาดสดเทศบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งทองออกตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)