Author Topic: การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด  (Read 99 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่19ก.ย.61 เวลา13.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม(คปป.จ.) ครั้งที่ 3/2561
เพื่อติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในท้องที่จังหวัดนครพนม 
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครพน(หลังใหม่)