Author Topic: ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  (Read 351 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ทีื นพ 0017.3/ว14072 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ