ข่าวราชการ > จัดซื้อจัดจ้าง

กรมธนารักษ ประกาศการสรรหาผู้ลงทุนพพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ

(1/1)

pittawat kawansu:
กรมธนารักษ ประกาศการสรรหาผู้ลงทุนพพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้องที่ตำบลอาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

Navigation

[0] Message Index

Go to full version