Author Topic: ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานฯ  (Read 187 times)

Duangjai Yodnaree

  • Personnel Admin
  • Newbie
  • *
  • Posts: 70
    • View Profile
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและมอบนโยบาย เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม