Author Topic: การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ 2556  (Read 2292 times)

administrator

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 34
การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดนครพนม
วันที่  8  มีนาคม  2556
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร  ชั้น 3
โดย... อมรา  ณ นครพนม