พูดคุยเรื่องทั่วไป > General Discussion

ระบบที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์

(1/1)

EDI SIAM:
WEB APPLICATION 10th Years Experience
- e-Customs Paperless : ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก  สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก  ตัวแทนออกของ และ Service Counter

- e-Manifest : รายงานยานพาหนะเข้า-ออก ทางรถไฟ ทางรถยนต์ และทางเรือ  ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

- Free Zone/Bonded : ระบบการจัดทำรายงานควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า  สำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของพื้นที่เขต  ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต และผู้ที่ต้องการใช้บริการ

- e-Transition System : พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของ   ถ่ายลำ  ผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ

- EDIS Training  Center : Training for  logistics  knowledge   “Learning   by  Doing” 

- e-Licensing :  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  ใบอนุญาต/ใบรับรอง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน National Single Window  (NSW)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 02-672-7788 หรือ e-mail : mkt@edisiam.com[/color]

sdres16:
ขอบคุณครับ

tindee:
เกี่ยวกับ shipping ใช่ไหม

Navigation

[0] Message Index

Go to full version