ข่าวราชการ > การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ยกเลิก)

(1/1)

POC:
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ไฟล์แนบ ดังนี้
1. สำเนาหนังสือ นพ 0017.36/ว14406 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
2. สำเนาคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 2746/2559 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

----------------------------------------
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 042 411287

Navigation

[0] Message Index

Go to full version