Author Topic: ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  (Read 308 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1139
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว17725 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

***************************
เอกสารที่ต้องส่งหลังจัดหา
1. แบบ คกก.มท.03
2. สำเนาใบส่งของ
3. สำเนาใบเสร็จ (ถ้ามี)
***************************
« Last Edit: December 01, 2016, 10:13:33 AM by POC »