:: 10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนานครพนม :: Topic 137347  [28/04/2561]ต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน 76) วันที่ 01-05-2018
Topic 137145  [02/04/2561]ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการค้าผ่านแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (อ่าน 117) วันที่ 02-04-2018
Topic 136951  [21/02/2561] ชี้แจงการลงทุน และพานักลงทุนดูสถานที่โคกภูกระแต (อ่าน 336) วันที่ 21-02-2018
Topic 136884  [07/02/2561] สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (อ่าน 229) วันที่ 07-02-2018
Topic 136864  [31/01/2561] ภาพแสดงอาคารต่างๆของ OSS จัดทำโดย : กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (อ่าน 171) วันที่ 31-01-2018
Topic 136835  [15/01/2561]ให้การต้อนรับ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 (อ่าน 190) วันที่ 19-01-2018
Topic 136834  [19/1/2561]แถลงข่าวเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (อ่าน 178) วันที่ 19-01-2018
Topic 136832  [17/01/2561]ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 216) วันที่ 18-01-2018
Topic 136646  [13/10/2560] ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.อิทธิศักดิ์ มาคะวิสุทธิ์ พร้อมคณะ... (อ่าน 319) วันที่ 20-10-2017
Topic 136645  [26/08/2560] ให้การต้อนรับคณะจากจังหวัดหนองคาย (อ่าน 232) วันที่ 20-10-2017