:: 12 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนานครพนม :: Topic 137712  ร่วมบันทึกเทปและให้สัมภาษณ์ข่าว กรณีสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนม (อ่าน 9) วันที่ 08-08-2018
Topic 137711  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ... (อ่าน 8) วันที่ 08-08-2018
Topic 137710  ลงพื้นที่ตรวจการ พร้อมสั่งการให้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง... (อ่าน 10) วันที่ 08-08-2018
Topic 137709  ลงพื้นที่ตรวจการสถานการณ์น้ำ พร้อมสั่งการให้เร่งดำเนินการระบายน้ำให้เร็วที่สุด.. (อ่าน 14) วันที่ 08-08-2018
Topic 137708  พิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กและ... (อ่าน 13) วันที่ 08-08-2018
Topic 137707  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2561 (อ่าน 9) วันที่ 08-08-2018
Topic 137706  การกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่... (อ่าน 16) วันที่ 08-08-2018
Topic 137705  ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ (อ่าน 11) วันที่ 08-08-2018
Topic 137697  ”กิจกรรม ปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์” การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ... (อ่าน 18) วันที่ 06-08-2018
Topic 137696  เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี... (อ่าน 14) วันที่ 06-08-2018
Topic 137695  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำอูน ในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม (อ่าน 17) วันที่ 06-08-2018
Topic 137694  ร่วมประชุมรายงานข้อมูลสภาพปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม (อ่าน 18) วันที่ 06-08-2018