เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดศาลเจ้ามณีธรรม

March 29, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

29 มี.ค.58 16.40 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับนายเหงียน เดิ้ก เทิ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และมาดาม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม
และในเวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดศาลเจ้ามณีธรรม ในงานฉลองและเปิดศาลเจ้ามณีธรรม ณ ศาลาศาลเจ้ามณีธรรม ชุมชนตะวันเบิกฟ้า ม.3 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

12/2/58 สัมมนาเชิงธุรกิจ (BUSINESS FORUM)

February 14, 2015 Category :จังหวัดนครพนม Off

12 กพ.58 09.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ร่วมพิธีเปิดสัมมนาเชิงธุรกิจ (BUSINESS FORUM) มหกรรมการค้าชายแดน และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในเรื่อง “ศักยภาพของจังหวัดนครพนมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

  » Continue Reading

13/2/58 รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดตามการพัฒนาจังหวัดนครพนม

February 14, 2015 Category :จังหวัดนครพนม Off

13 ก.พ.58 09.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบรรยายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม การขับเคลื่อนโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม และเวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจทางด้านการค้าผ่านแดน One Stop Service : OSS ณ บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน)

» Continue Reading

22 ม.ค.58 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนครพนมก้าวไกลสู่อาเซียน

January 23, 2015 Category :จังหวัดนครพนม Off

22 ม.ค.58 เวลา 08.30 น. นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าฯ เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในมุมมองภาคเอกชน” ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนครพนมก้าวไกลสู่อาเซียน

» Continue Reading

23 ม.ค.58 เสวนา “นครพนมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” โดยกรมอาเซียน

January 23, 2015 Category :จังหวัดนครพนม Off

 

23 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “นครพนมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” » Continue Reading

23 มค.58 คณะผู้แทนอ่าวเป่ยปู้ เยือนนครพนม

January 23, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

23 มค.58  1400  น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผวจ.นครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม » Continue Reading

10/1/57 หอการค้านครพนมกับหอการค้าจังหวัดฮาติงห์

January 11, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

 

สรุปข้อตกลงการประชุม10/1/57หอการค้านครพนมกับหอการค้าจังหวัดฮาติงห์ » Continue Reading

จังหวัดนครพนมเลี้ยงต้อนรับนายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

January 11, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

 

วันที่ 8 มค.58 เวลา 19.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม กล่าวต้อนรับ นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว » Continue Reading

จังหวัดนครพนมต้อนรับและร่วมประชุม นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

January 11, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

 

วันที่ 8 มค.58 เวลา 09.00 -12.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รอง ผวจ.นครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ จ.นพ.ให้การต้อนรับ นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมประชุมความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

 

เมื่อ 070900 มค.58 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม และภาคเอกชน เข้าคารวะเจ้าแขวงคำม่วน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2015

January 7, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Off

เมื่อ 070900 มค.58 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม และภาคเอกชน เข้าคารวะเจ้าแขวงคำม่วน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2015 และประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครพนม กับแขวงคำม่วน ณ ห้องประชุมแขวงคำม่วน โดยมีประเด็น ดังนี้

» Continue Reading

Translate »