Home> สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Archive

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดศาลเจ้ามณีธรรม

March 29, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

29 มี.ค.58 16.40 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับนายเหงียน เดิ้ก เทิ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และมาดาม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม
และในเวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดศาลเจ้ามณีธรรม ในงานฉลองและเปิดศาลเจ้ามณีธรรม ณ ศาลาศาลเจ้ามณีธรรม ชุมชนตะวันเบิกฟ้า ม.3 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

10/1/57 หอการค้านครพนมกับหอการค้าจังหวัดฮาติงห์

January 11, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

 

สรุปข้อตกลงการประชุม10/1/57หอการค้านครพนมกับหอการค้าจังหวัดฮาติงห์ » Continue Reading

รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ พาผู้แทนจากประเทศไทยนำโดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นายวีระพงษ์ ชัยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ศึกษาดูงานหัวใจหลักของจังหวัดฮาติงห์

November 17, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

 

เมื่อ 140830 พย.57 นายเหงียน ฮอง ลอ รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ พาผู้แทนจากประเทศไทยนำโดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นายวีระพงษ์ ชัยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ศึกษาดูงานหัวใจหลักของจังหวัดฮาติงห์ 3 แห่ง คือ » Continue Reading

ผู้ว่าการนิคมอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสำรวจช่องทางการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทย/จังหวัดนครพนม และจังหวัดฮาติงห์

November 17, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

 

เมื่อ 140730 พย.57 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นายเหงียน แทง บิงห์ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดฮาติงห์ นายวีระพงษ์ ชัยเพิ่ม    สส.เวียดนาม ณ ศาลาการจังหวัดฮาติงห์ โดยมีประเด็น
จังหวัดฮาติงห์ ให้ความสำคัญกับการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเป็นอันดับแรก » Continue Reading

ประชุมหารือพร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ จ.ฮาติงห์ 25 ต.ค. 57

October 28, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. หอการค้าจังหวัดนครพนม นำโดยนายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะจากสมาคมนักธุรกิจเทศบาลนครฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม จำนวน 10 ท่าน นำโดย นาย เหวี่ยน เวียด เงิน ประธานหัวหน้าคณะ พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม และผู้ประกอบการจากจังหวัดนครพนม ประเทศไทย ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครพนม

» Continue Reading

ผวจ.นครพนม นำคณะจับคู่ธุรกิจกับจังหวัดฮาติงห์

May 22, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

20140517_15372620140517_193035
เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดนครพนม ผู้ประกอบการภาคเอกชน จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจังหวัดฮาติงห์ โดยจังหวัดฮาติงห์ มีความต้องการและสนับสนุนนักธุรกิจจากจังหวัดนครพนมที่มาลงทุนในประเภท » Continue Reading

แผนที่แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสะพานมิตรภาพทั้ง 3 แห่ง

May 22, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

แผนที่แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสะพานมิตรภาพทั้ง 3 แห่ง (ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – สาธารณรัฐประชาชนจีน) สู่เมืองวินห์ เมืองฮานอย เวียดนาม และนครหนานหนิง จีน

แผนที่หนานหนิง2

MOU ทดลองเดินรถโดยสารนครพนม-คำม่วน สปป.ลาว-ฮาติงห์ สส.เวียดนาม

March 28, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

ในวันที่ 19 มีค.57 เวลา 11.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับคณะผู้แทนจังหวัดฮาติงห์ และรับฟังสรุปทดลองเดินรถโดยสารนครพนม-คำม่วน สปป.ลาว-ฮาติงห์ สส.เวียดนาม

1962880_10200703050657958_1375867809_n1981751_10200703046377851_1765813183_n » Continue Reading

ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครพนม ราชอาณาจักรไทยและจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 5 มีนาคม 2557

March 10, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1

ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครพนม ราชอาณาจักรไทยและจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม

13940344698691394034452616    

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 คณะผู้แทนจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย นายหวอ กิม กึ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดนครพนม นำโดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามบันทึกช่วยจำว่าด้วยสัมพันธไมตรี ระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดฮาติงห์ ลงวันที่ 5 มกราคม 2557 ที่ได้จัดทำขึ้นที่จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีประเด็นหารือ ดังนี้ » Continue Reading

เขตเศรษฐกิจเกาแตรว วุ่งอ่าง

January 27, 2014 Category :สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2

เขตเศรษฐกิจเกาแตรว วุ่งอ่าง จังหวัดฮาติงห์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ท่าเรือหวุ่งอ่างท่าเรือหวุ่งอ่าง

          1. จังหวัดฮาติงห์  มีเหมืองเหล็กทากห์เด ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่าเรือน้ำลึกวุ่งอ่าง เซิ่นเยือง เป็นท่าเรือสากลถูกออกแบการก่อสร้าง 200,000 – 300,000 ตัน ชายฝั่งทะเลยาว 137 กม. เป็น 1 ใน 6 มีเขตทะเลใหญ่สุดในเวียดนาม เชื่อมต่อประเทศโดยทางบก ถนนหมายเลข 8A  เชื่อมต่อกับทางหลวงแห่งชาติ 1A ด่านชายแดน เก่าแตรว ไปถึงจังหวัดบอลิคำไซ ทางหลวง 12A เชื่อมต่อท่าเรือวุ่งอ่างมาถึงด่านชายแดนจาลอ ถึงจังหวัดคำม่วน สปป.ลาว และถึงหวัดนครพนม สะพานมิตรภาพ3 » Continue Reading

Translate »