Home> สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน Archive

23 มค.58 คณะผู้แทนอ่าวเป่ยปู้ เยือนนครพนม

January 23, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

23 มค.58  1400  น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผวจ.นครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม » Continue Reading

จังหวัดนครพนมเลี้ยงต้อนรับนายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

January 11, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

 

วันที่ 8 มค.58 เวลา 19.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม กล่าวต้อนรับ นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว » Continue Reading

จังหวัดนครพนมต้อนรับและร่วมประชุม นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

January 11, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

 

วันที่ 8 มค.58 เวลา 09.00 -12.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รอง ผวจ.นครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ จ.นพ.ให้การต้อนรับ นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมประชุมความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

 

แผนที่แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสะพานมิตรภาพทั้ง 3 แห่ง

May 22, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

แผนที่แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสะพานมิตรภาพทั้ง 3 แห่ง (ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – สาธารณรัฐประชาชนจีน) สู่เมืองวินห์ เมืองฮานอย เวียดนาม และนครหนานหนิง จีน

แผนที่หนานหนิง2

MOU ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จีน (ฉงจั่ว) – ไทย (นครพนม)

May 21, 2014 Category :สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

IMG_9892  IMG_9998
เมื่อวันที่ 19-25 เมษายน 2557 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ดังนี้

1. เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

- นิคมอุตสาหกรรมไทย – จีน (ฉงจั่ว)

- ด่านชายแดนผิงเสียง ด่านการค้าชายแดนจีน-เวียดนาม

- สำนักงานเทศบาลเมืองฉงจั่ว

- พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าศูนย์การค้าอาเซียน (ASEAN City)

- น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกชายแดน 2 แผ่นดิน (จีน-เวียดนาม) » Continue Reading

Translate »