Home> Blog Archives

Blog Archives

MOU ทดลองเดินรถโดยสารนครพนม-คำม่วน สปป.ลาว-ฮาติงห์ สส.เวียดนาม

March 28, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

ในวันที่ 19 มีค.57 เวลา 11.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับคณะผู้แทนจังหวัดฮาติงห์ และรับฟังสรุปทดลองเดินรถโดยสารนครพนม-คำม่วน สปป.ลาว-ฮาติงห์ สส.เวียดนาม

1962880_10200703050657958_1375867809_n1981751_10200703046377851_1765813183_n » Continue Reading

ถ้ำกองลอ

March 15, 2014 Category :สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Off

O10498960-16 O10498960-19

ระยะทางการเดินทาง โดยใช้รถตู้เป็นพาหนะโดยสาร » Continue Reading

ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครพนม ราชอาณาจักรไทยและจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 5 มีนาคม 2557

March 10, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1

ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครพนม ราชอาณาจักรไทยและจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม

13940344698691394034452616    

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 คณะผู้แทนจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย นายหวอ กิม กึ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดนครพนม นำโดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามบันทึกช่วยจำว่าด้วยสัมพันธไมตรี ระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดฮาติงห์ ลงวันที่ 5 มกราคม 2557 ที่ได้จัดทำขึ้นที่จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีประเด็นหารือ ดังนี้ » Continue Reading

Translate »