Home> Blog Archives

Blog Archives

ผวจ.นครพนม นำคณะจับคู่ธุรกิจกับจังหวัดฮาติงห์

May 22, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

20140517_15372620140517_193035
เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดนครพนม ผู้ประกอบการภาคเอกชน จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจังหวัดฮาติงห์ โดยจังหวัดฮาติงห์ มีความต้องการและสนับสนุนนักธุรกิจจากจังหวัดนครพนมที่มาลงทุนในประเภท » Continue Reading

แผนที่แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสะพานมิตรภาพทั้ง 3 แห่ง

May 22, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

แผนที่แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสะพานมิตรภาพทั้ง 3 แห่ง (ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – สาธารณรัฐประชาชนจีน) สู่เมืองวินห์ เมืองฮานอย เวียดนาม และนครหนานหนิง จีน

แผนที่หนานหนิง2

MOU ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จีน (ฉงจั่ว) – ไทย (นครพนม)

May 21, 2014 Category :สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

IMG_9892  IMG_9998
เมื่อวันที่ 19-25 เมษายน 2557 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ดังนี้

1. เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

- นิคมอุตสาหกรรมไทย – จีน (ฉงจั่ว)

- ด่านชายแดนผิงเสียง ด่านการค้าชายแดนจีน-เวียดนาม

- สำนักงานเทศบาลเมืองฉงจั่ว

- พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าศูนย์การค้าอาเซียน (ASEAN City)

- น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกชายแดน 2 แผ่นดิน (จีน-เวียดนาม) » Continue Reading

Translate »