Home> Blog Archives

Blog Archives

รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ พาผู้แทนจากประเทศไทยนำโดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นายวีระพงษ์ ชัยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ศึกษาดูงานหัวใจหลักของจังหวัดฮาติงห์

November 17, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

 

เมื่อ 140830 พย.57 นายเหงียน ฮอง ลอ รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ พาผู้แทนจากประเทศไทยนำโดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นายวีระพงษ์ ชัยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ศึกษาดูงานหัวใจหลักของจังหวัดฮาติงห์ 3 แห่ง คือ » Continue Reading

ผู้ว่าการนิคมอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสำรวจช่องทางการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทย/จังหวัดนครพนม และจังหวัดฮาติงห์

November 17, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

 

เมื่อ 140730 พย.57 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นายเหงียน แทง บิงห์ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดฮาติงห์ นายวีระพงษ์ ชัยเพิ่ม    สส.เวียดนาม ณ ศาลาการจังหวัดฮาติงห์ โดยมีประเด็น
จังหวัดฮาติงห์ ให้ความสำคัญกับการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเป็นอันดับแรก » Continue Reading

Translate »