Home> Blog Archives

Blog Archives

22 ม.ค.58 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนครพนมก้าวไกลสู่อาเซียน

January 23, 2015 Category :จังหวัดนครพนม Off

22 ม.ค.58 เวลา 08.30 น. นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าฯ เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในมุมมองภาคเอกชน” ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนครพนมก้าวไกลสู่อาเซียน

» Continue Reading

23 ม.ค.58 เสวนา “นครพนมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” โดยกรมอาเซียน

January 23, 2015 Category :จังหวัดนครพนม Off

 

23 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “นครพนมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” » Continue Reading

23 มค.58 คณะผู้แทนอ่าวเป่ยปู้ เยือนนครพนม

January 23, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

23 มค.58  1400  น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผวจ.นครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม » Continue Reading

10/1/57 หอการค้านครพนมกับหอการค้าจังหวัดฮาติงห์

January 11, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

 

สรุปข้อตกลงการประชุม10/1/57หอการค้านครพนมกับหอการค้าจังหวัดฮาติงห์ » Continue Reading

จังหวัดนครพนมเลี้ยงต้อนรับนายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

January 11, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

 

วันที่ 8 มค.58 เวลา 19.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม กล่าวต้อนรับ นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว » Continue Reading

จังหวัดนครพนมต้อนรับและร่วมประชุม นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

January 11, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

 

วันที่ 8 มค.58 เวลา 09.00 -12.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รอง ผวจ.นครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ จ.นพ.ให้การต้อนรับ นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมประชุมความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

 

เมื่อ 070900 มค.58 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม และภาคเอกชน เข้าคารวะเจ้าแขวงคำม่วน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2015

January 7, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Off

เมื่อ 070900 มค.58 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม และภาคเอกชน เข้าคารวะเจ้าแขวงคำม่วน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2015 และประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครพนม กับแขวงคำม่วน ณ ห้องประชุมแขวงคำม่วน โดยมีประเด็น ดังนี้

» Continue Reading

Translate »