Home> Blog Archives

Blog Archives

12/2/58 สัมมนาเชิงธุรกิจ (BUSINESS FORUM)

February 14, 2015 Category :จังหวัดนครพนม Off

12 กพ.58 09.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ร่วมพิธีเปิดสัมมนาเชิงธุรกิจ (BUSINESS FORUM) มหกรรมการค้าชายแดน และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในเรื่อง “ศักยภาพของจังหวัดนครพนมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

  » Continue Reading

13/2/58 รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดตามการพัฒนาจังหวัดนครพนม

February 14, 2015 Category :จังหวัดนครพนม Off

13 ก.พ.58 09.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบรรยายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม การขับเคลื่อนโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม และเวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจทางด้านการค้าผ่านแดน One Stop Service : OSS ณ บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน)

» Continue Reading

Translate »