Home> Blog Archives

Blog Archives

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดศาลเจ้ามณีธรรม

March 29, 2015 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

29 มี.ค.58 16.40 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับนายเหงียน เดิ้ก เทิ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และมาดาม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม
และในเวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดศาลเจ้ามณีธรรม ในงานฉลองและเปิดศาลเจ้ามณีธรรม ณ ศาลาศาลเจ้ามณีธรรม ชุมชนตะวันเบิกฟ้า ม.3 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Translate »