> จังหวัดนครพนม | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว > เมื่อ 070900 มค.58 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม และภาคเอกชน เข้าคารวะเจ้าแขวงคำม่วน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2015

เมื่อ 070900 มค.58 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม และภาคเอกชน เข้าคารวะเจ้าแขวงคำม่วน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2015

Posted on January 7, 2015 | Comments Off

เมื่อ 070900 มค.58 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม และภาคเอกชน เข้าคารวะเจ้าแขวงคำม่วน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2015 และประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครพนม กับแขวงคำม่วน ณ ห้องประชุมแขวงคำม่วน โดยมีประเด็น ดังนี้

 1420626053466 14206260855751420626055886 1420626094207

1.แขวงคำม่วนถือนครพนมเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการจัดประชุมสัมมนา ศูนย์การค้าร้านอาหาร และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ แขวงคำม่วนมีการลงทุนที่น่าสนใจคือ scg สัมปทานทำปูนซีเมนต์ พื้นที่ 1,800 ไร่ และท่อน้ำมันจากเวียดนาม ระยะทาง 290 กม. แล้วเสร็จปี 2017 โดยนำน้ำมันมาจากยูเครน และสโลวาเกีย

2.รถโดยสารระหว่างประเทศ ถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องเจรจาในระดับกระทรวง และ นรม.ของไทย สนันสนุนให้มีรถโดยสารระหว่างนครพนม คำม่วน และฮาติงห์

3.ความร่วมมือการพัฒนาทักษะปศุสัตว์ เกษตรกรรม และประมง ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดมีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการพัฒนาวัวสายพันธุ์พื้นเมืองให้มีขนาดใหญ่ได้ผลผลิตมากขึ้น ทั้งนี้ ช่วงเดือน 5-6 ปี 2015 จะจัดให้มีการปล่อยปลาแม่น้ำโขงร่วมกัน

4.การท่องเที่ยว ซึ่งการอำนวยความสะดวกเข้า ออก ประเทศจะสนับสนุนการพัฒนาอย่างมาก จังหวัดนครพนมประชาสัมพันธ์และเสนอ ดังนี้

-กิจกรรมจักรยานริมโขง วันที่ 24 มค.58 นำร่องและวันที่ 28 กพ.58 ปั่นจักรยาน 3 แผ่นดินไทย ลาว เวียดนาม ผ่านเส้นทาง r12

-root ท่องเที่ยวไหว้พระธาตุศรีโคตรบอง ถ้ำกองลอ และทะเลฮาติงห์ พร้อมทั้งเสริมจุดพักที่สำคัญพิ้นที่นากาย

-ช่วงนมัสการพระธาตุพนม และพระธาตุศรีโคตรบอง เป็นช่วงเวลาเดียวกัน 27 มค.-3กพ.58 จึงเป็นโอกาสดีในการจัดแสดงสินค้าพื้นเมือง และศิลปวัฒนธรรม

5.เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม กำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราง ทางถนน และทางอากาศ โดยมีจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญท้ายสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดกำลังพัฒนาพื้นที่และร่วมเป็นปากซอย ต้นซอย ของศูนย์การขนส่งสู่เวียดนามและจีนตอนใต้ไปด้วยกัน

Comments are closed .

Translate »