> จังหวัดนครพนม | สาธารณรัฐประชาชนจีน > จังหวัดนครพนมต้อนรับและร่วมประชุม นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

จังหวัดนครพนมต้อนรับและร่วมประชุม นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

Posted on January 11, 2015 | Comments Off

 

วันที่ 8 มค.58 เวลา 09.00 -12.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รอง ผวจ.นครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ จ.นพ.ให้การต้อนรับ นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมประชุมความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

 

Comments are closed .

Translate »